Konstrukce, výroba a montáž
jednoúčelových strojních zařízení

   O firmě

   Společnost je zákaznicky orientovaná s cílem poskytnout komplexní služby v oblasti vývoje nového výrobku: Marketingová studie - Vývoj , výroba a testování prototypu - příprava a zavádění výroby.

   Nemalou část aktivit společnosti tvoří vývoj a výroba jednoúčelových strojů a zařízení, montáž a uvedení do provozu na místě u zákazníka včetně následného servisu. Výrobní možnosti se pohybují od jednoduchých přípravků a manipulátorů, přes montážní a robotické linky a jejich části až po technicky a technologicky náročné jednoúčelové stroje.

    Pro své zákazníky se stává velmi výrazným zdrojem přidané hodnoty a nástrojem k prosazení se na trhu a k překonání konkurence. Přináší jim nové myšlenky a nápady, nová netradiční řešení problémů v oblasti konstrukce i výroby, zkrátka to co vyžaduje rychle se měnící a rozvíjející se trh, kde vítězí nové myšlenky, vyšší kvalita, rychlost a nejlepší cena.

   Pro vlastní vývoj dominantně využívá CAD systém Solid Edge a Pro/Engineer, technologie, které si vedení společnosti vybralo na základě mnohaletých zkušeností s ní. Poskytují možnost dosahovat takové produktivity práce při prvovývoji, ale zvlášť při tvorbě variant a modifikací. Díky nim, ale hlavně díky kreativnímu a technicky zdatnému týmu konstruktérů je Q-PLUS sto uspokojit i nejnáročnější požadavky zákazníků, co se týče termínů dodání a kvality projektů.

   V námi dodávaných zařízeních využíváme komponenty renomovaných značek, ať už se jedná o kvalitní hliníkové profily fy. ALVÁRIS a HABERKORN, pneumatické komponenty fy.FESTO, elektronické inteligentní senzory fy.SICK, řidicí jednotky SIEMENS a OMRON až po průmyslové roboty fy ABB a FANUC.

   Začátkem roku 2022 firma pořídila nové tříosé CNC obráběcím centrum NEWAY VM-1160S, díky němuž se výrazně urychlila a především zpřesnila výroba jednotlivých dílů zakázek. K programování CNC frézky využívá firma CAM systém RhinoCAM 2012, který velmi dobře spolupracuje s oběma CAD systémy. Díky tomu jsme nyní schopni vyrábět i poměrně složité tvarové součásti efektivně a s požadovanou přesností.

   V případě volné kapacity Vám po vzájemné dohodě můžeme nabídnout zhotovení frézovaných dílů včetně 3D tvarů dle Vašich požadavků, popř, dle Vámi dodané dokumentace.


Copyright © 2006-2023 Q-plus